logo

Array Drukuj Array  Email

Nazwa Joomla! to zapisana w języku angielskim wymowa słowa 'jumla', pochodzącego z środkowoafrykańskiego języka suahili. Słowo to tłumaczy się: "wszyscy razem" lub "wspólnie" lub też "jako całość". W języku polskim wymawia się je "dżumla".

Nazwa ta w sierpniu 2005 r. została wybrana w miejsce poprzedniej - Mambo, gdy cała społeczność jego twórców i użytkowników jednomyślnie zaangażowała się w obronę zasad wolności i nieskrępowanego rozwoju, które były głównym i prawdziwym źródłem sukcesu i wyróżnień zdobytych przez ten projekt. Wybrano ją spośród tysięcy projektów zgłoszonych przez społeczność użytkowników.

Misja Joomla!

Nazwa wyraża misję Joomla! - służyć cyfrowej działalności wydawniczej i daleko idącej współpracy ludzi - oraz główne wartości społeczności Joomla!, którymi są:

  • wolność [ang. Freedom],
  • równość [ang. Equality],
  • zaufanie [ang. Trust],
  • wspólnota [ang. Community],
  • współpraca [ang. Collaboration],
  • użyteczność [ang. Usability].

Joomla! chce służyć porozumieniu ludzi na całym świecie, dzieleniu się swoją wiedzą, doświadczeniem i informacjami, budowaniu wzajemnego zaufania i umacnianiu wspólnoty, współpracy dla wspólnego pożytku.

Te idee odnosimy zarówno do spraw fundamentalnych dla ludzi, jak i spraw zasadniczych dla Joomla!: zobacz więcej na stronie Misja, wizja i wartości.

Polskie kłopoty z odmianą

Nowo narodzony Joomla! sprawiał polskim użytkownikom niemały kłopot płciowo-językowy…. Najpierw, nie wiadomo czemu założono, że to "panienka", ale w rocznicę narodzin Centrum Projektu oświadczyło, że dziecię płeć ma… męską!, bo jakże inaczej mogła zdecydować męska większość wśród projektantów. Na skutek tego oświadczenia gdzieniegdzie płeć pozamienialiśmy, ale wątpliwości pozostały.

Tłumacząc Joomla! 1.5, uznaliśmy, że skoro polskie odpowiedniki nazwy - słowa 'razem' czy 'wspólnie' - są przysłówkami, to i nazwę 'Joomla!' potraktować należy jak nieodmienny przysłówek. Ale że kłopot dał o sobie znać w odmianie zaimków i czasowników, zwykliśmy je odnosić do słów ogólniejszych - 'program' czy 'system'.