logo

Array Drukuj Array  Email

Zanim narodził się Joomla!

Było Mambo - projekt udostępniony w 2002 roku na SourceForge na warunkach licencji GNU GPL przez australijską firmę Miro.

W 2005 roku Miro podjęło jednak kroki, które zmierzały do ograniczenia wolności prac na Mambo i korzystania z Mambo.

Twórcy i współtwórcy

Odważna decyzja Roba Castleya przerosła wszelkie nadzieje i oczekiwania. W przeciągu zaledwie kilku tygodni program został wzbogacony o nowe możliwości, przy czym były to przede wszystkim funkcje, jakich oczekiwali klienci.

Wkrótce wokół projektu skupiła się ogromna rzesza pasjonatów z całego świata. Programistów i zwykłych użytkowników. Wszyscy, każdy na swój sposób, włączali się w prace nad rozwojem programu.

Niepodważalny jest wkład w rozwój Mambo projektantów z centrum rozwoju. W gronie twórców znaleźli sie: Robert Castley, Phil Taylor, Ron Bakker, Steen Rabol, James Logan, Andrew Eddie, Rey Gigataras, Emir Sakic, Alex Kempkens, Andy Miller, Mitch Pirtle, Tim Broeker, Nick Desi-gner, Michelle Bisson, Brian Teeman, Andy Stewart, Peter Koch, Levis Bisson.

Ale w równej mierze do rozwoju projektu przyczynili się rozsiani po całym świecie twórcy rozszerzeń – komponentów, modułów, szablonów i różnych dodatków oraz międzynarodowa społeczność użytkowników, odkrywających błędy i usterki, zgłaszających swe oczekiwania, sugestie, udoskonalenia.

Gwiazda Open Source

W ciągu dwu lat ze stosunkowo prymitywnego rozwiązania w wyniku zbiorowego wysiłku wszystkich, i projektantów z centrum rozwoju, i projektantów rozszerzeń, i użytkowników Mambo stał się jednym z najlepszych projektów wolnego oprogramowania, gwiazdą wśród innych programów, zyskując najwyższe uznanie, wyrażające się przyznanymi nagrodami:

  • Best Linux or Open Source Software w 2004 roku przez LinuxUser & Developer,
  • Best Open Source Solution w 2005 roku przez LinuxWorld,
  • Best of Show - Total Industry Solution w 2005 roku przez LinuxWorld,
  • Best Free Software Project of the Year w 2005 roku przez Linux Format.

Konflikt między Miro i projektantami

Wiosną 2005 roku Miro Ltd. zapowiedziało mające zapewnić Mambo dalszy planowy rozwój, oparty na zasadach biznesowych. Gwarancją miała być fundacja, której Miro planowało przekazać swoje prawa własności do projektu i jego nazwy. Choć wokół tego zamiaru toczył się wewnętrzny spór, nic nie zapowiadało sierpniowych wydarzeń.10 sierpnia ogłoszono utworzenie The Mambo Foundation. W jej kierownictwie znaleźli sie szefowie Miro, ale nie stało miejsca dla nikogo z zespołu twórców projektu, nawet dla jego lidera. Decyzja ta, jak i ogłoszone wraz z nią zamiary zostały odczytane jako zamach na wolność programu i ograniczenie swobody jego rozwoju.

Wewnętrzne dyskusje nie rozwiały wątpliwości i nie doprowadziły do porozumienia. W tej sytuacji cały zespół tworzący Mambo zdecydował się odejść z Miro Ltd. i stworzyć nową linię rozwojową projektu.

Dramatyczna decyzja

17 sierpnia zespół tworzący program z A. Eddie na czele wydał w specjalnie utworzonej witrynie OpenSourceMatters krótkie oświadczenie, w którym poinformował, że praca nad projektem będzie kontynuowana oraz że z pomocą Software Freedom Law Center (Centrum ds. Wolności Oprogramowania) zapewniony zostanie projektowi swobodny, oparty na zasadach Open Source, rozwój.

Nie znamy i zapewne nie poznamy nigdy wszystkich okoliczności tej dramatycznej decyzji. Faktem jest, że spotkała się ona z powszechnym poparciem projektantów i społeczności użytkowników z całego świata. Swoje zaangażowanie wyrazili tysiącami maili oraz wypowiedziami na założonym błyskawicznie forum dyskusyjnym OpenSourceMatters.

W ciągu niespełna trzech tygodni większość projektantów związanych dotychczas z Mambo skupiła się wokół zespołu liderów i wokół nowego projektu.

Narodziny Joomla!

1 września 2005 roku ogłoszono narodziny Joomla! Lider projektu, Andrew Eddie zapowiedział pierwsze wydanie Joomla! 1.0.0 w nowym kształcie i pod nową marką: To nadchodzące wydanie będzie dniem radości dla każdego - mówił podczas uroczystości - Oznacza będzie kontynuację jednego z najlepszych systemów Open Source bez komercyjnych obciążeń czy interwencji.

Niemal równocześnie z udostępnioną podczas otwarcia oficjalną stroną projektu - www.joomla.org - w Internecie pojawiły się dziesiątki przemianowanych lub nowych serwisów narodowych. Wszystkim prowadzącym dotychczas serwisy Mambo zapewniono możliwość zmiany istniejących nazw domen.

7 września ogłoszono konkurs na logo nowego projektu. Projekty przedstawiano na oficjalnym forum Joomla. Wyboru dokonała społeczność użytkowników. Głosowanie zakończyło się o północy z 19 na 20 września. Uznanie zyskał projekt Alana Urquharta.

16 września opublikowano pierwsze wydanie Joomla! oznaczone numerem 1.0.0. Było to, zgodnie z zapowiedzią, poprawione wydanie Mambo 4.5.2 z przepracowanym kodem i łatkami bezpieczeństwa.

Już w niespełna w miesiąc od pierwszego wydania, w październiku, podczas podczas Linux & Open Source Awards w Londynie Joomla! wygrał w kategorii: Best Linux/Open Source Project („Najlepszy projekt Linux/Open Source”).

Dokładniejszą historię wydarzeń można poznać pod adresem Joomla is the New Mambo.

Wobec utraty prawie całej społeczności twórców i użytkowników Mambo Foundation zapewne z ogromnym wsparciem Miro Ltd. przeprowadziło w obronie swej marki intensywną kampanię promocyjną, odnowiono w krótkim czasie oficjalne serwisy Mambo, w tym znacznie poprawiono funkcjonalność centralnego repozytorium MamboXChange. Kolejne wydania Mambo ukazały się na warunkach licencji GNU GPL. Ale działania te niewiele były już w stanie zmienić. Joomla! rozwijał się dynamicznie. W ciągu roku opublikowano 11 kolejnych systematycznie udoskonalonych wydań.

W efekcie mamy dwa odrębne projekty: Mambo i Joomla! wyrosłe ze wspólnego korzenia.

Podobieństwa i różnice

Oba projekty wydawane są na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej. Oba projekty oparte są na tych samych podstawowych założeniach. Liderzy obu projektów podkreślają swe przywiązanie do idei wolnego oprogramowania.

Ale są to już dwa różne, odrębne programy, rozwijane niezależnie od siebie. Każdy ma swoje niezależne centrum rozwoju, swoje cele, swoje plany. Trudno przewidywać, jak dalece rozejdą się drogi obu projektów, jak duże będą między nimi różnice, w jakim tempie będą rozwijane.

Po pierwszym roku różnice są niewielkie, ale już na tyle znaczące, że niektóre komponenty i moduły działają tylko w jednym z tych programów. Ale to raczej wyjątkowa sytuacja. Z czasem różnice mogą być coraz większe. Joomla w wersji 1.0.x a i Mambo w wersji 4.5.x są oparte na tym samym kodzie. Struktura bazy danych jest dokładnie taka sama.

Możliwa jest migracja zarówno z Mambo w wersji 4.5.2.x do Joomla, jak i z Joomla 1.0.x do Mambo.