logo

Array Drukuj Array  Email

Oficjalne - nieoficjalne?

Charakter narodowego centrum Joomla! wynika ze znaczenia ośrodka w społeczności użytkowników, a nie z formalnego statusu. Centrum Projektu nie formalizuje ośrodków narodowych, pozostawiając pełną swobodę ich tworzenia i działania.

Przy Centrum Rozwoju Joomla! akredytowane są jedynie grupy robocze. W przypadku Polskiego Centrum Joomla! jedynie Zespół Tłumaczy i Dokumentacji ma charakter oficjalny, a jego lider jest akredytowanym członkiem Translation Working Group.

I Główny cel

Celem Polskiego Centrum Joomla! jest upowszechnianie i promocja Joomla! w Polsce.

II Zadania

Aby osiągnąć swój cel, Polskie Centrum Joomla!:

 • organizuje możliwości współpracy i komunikacji użytkowników Joomla! w Polsce,
 • prowadzi prace nad lokalizacją Joomla!, dokumentacji i rozszerzeń dla Joomla!,
 • inicjuje projekty i przedsięwzięcia promocyjne i edukacyjne,
 • współpracuje z osobami prawnymi, podmiotami gospodarczymi i grupami nieformalnymi.

III Organizacja

Polskie Centrum Joomla! tworzą:

 • Zespół Liderów - koordynatorów.
 • Agencja Promocyjno-Wydawnicza ’Zwiastun’.
 • Zespoły zadaniowe.

IV Zarządzanie

Pracami Polskiego Centrum Joomla! kieruje Zespół Liderów - koordynatorów, który:

 • utrzymuje kontakt z Joomla! Project Core Team,
 • uzgadnia założenia i politykę Polskiego Centrum Joomla!,
 • inicjuje przedsięwzięcia i projekty Polskiego Centrum Joomla!,
 • wybiera koordynatora Polskiego Centrum Joomla! (Polish Core Joomla! Team),
 • nadaje status "Oficjalnego Partnera Polskiego Centrum Joomla!",
 • uzgadnia podział zadań i kompetencji w Zespole Liderów.

Zespół Liderów współdziała z Agencją Promocyjno-Wydawniczą ’Zwiastun’, która:

 • utrzymuje domenę joomla.pl i prowadzi witryny Polskiego Centrum Joomla!,
 • zabiega o środki na finansowanie działalności Polskiego Centrum Joomla!,
 • zapewnia obsługę organizacyjną i finansową przedsięwzięć i projektów PCJ!.

V Witryny PCJ!

Ośrodkiem internetowym Polskiego Centrum Joomla! jest pięć witryn wydawanych przez APW Zwiastun:

Domena joomla.pl jest własnością Agencji Promocyjno-Wydawniczej ’Zwiastun’, która nabyła ją z przeznaczeniem dla Polskiego Centrum Joomla! i polskiej społeczności użytkowników.

Jako właściciel domeny i witryn APW Zwiastun może je wykorzystywać dla osiągania pożytków finansowych z działalności niekolidującej z celami Polskiego Centrum Joomla! i założeniami programowymi witryn PCJ!.

VI Zespoły zadaniowe

Polskie Centrum Joomla! organizuje działalność zespołów zadaniowych: