logo

Array Drukuj Array  Email

Program do ofertowania - kalkulacja zysków/kosztów oferty

 

>>> POBIERZ 5-DNIOWĄ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ <<<
Program służy do tworzenia ofert, zapytań ofertowych i zamówień


Przy pomocy tego programu można dokonywać kalkulacji zysków/strat danej oferty. Dla każdej pozycji można ustalać indywidualny narzut/upust.


Kalkulacja jest rozbita na 3 obszary: asortyment, koszty, usługi


W bazie asortymentu znajdują się oferowane produkty. Kurs Euro jest aktualizowany przy każdym uruchomieniu programu.


Arkusz kalkulacji asortymentu służy do wyznaczania ceny sprzedaży produktów oferowanych w m2, kiedy należy określić ich szerokość i wysokość.


Baza kontrahentów zawiera informacje o dostawcach i odbiorcach.


Baza usług zawiera oferowane usługi tzw. robociznę.


Baza kosztów zawiera informacje o kosztach, które są ponoszone na wyprodukowanie/sprzedaż danego produktu.


Arkusz Historia ofert zbiera informacje o ofertach zapisanych do pliku i w razie potrzeby można wczytać ofertę z archiwum.