logo

Array Drukuj Array  Email

Program dla restauracji/pizzerii/barów/itp do kalkulacji/statystyk dowozów do klientów

 Program służy do zarządzania i kontrolowania dostaw (dowozów) do klientów.


W arkuszu Baza danych przechowywane są informacje o zrealizowanych dostawach.


W arkuszu Rankingi można sprawdzać do jakich klientów i na jakie ulice najczęściej są realizowane dostawy.


Statystyki godzinowe pokazują ilości dostaw zrealizowanych w określonych godzinach w danych dniach tygodnia.


Statystyki tygodniowe pokazują ilości dostaw zrealizowanych w określonych tygodniach w ciągu roku.


Statystyki miesięczne pokazują ilości dostaw zrealizowanych w określonych miesiącach w ciągu roku.


Statystyki roczne pokazują ilości dostaw zrealizowanych w określonych latach.


Arkusz Rozliczenie kierowcy służy do rozliczania kierowców realizujących dostawy.


Arkusz Czarna lista służy do przechowywania informacji o podejrzanych adresach, dla których będzie generowane ostrzeżenie przy wprowadzaniu następnego zamówienia.