logo

Array Drukuj Array  Email

Tylko wówczas, gdy poprawiasz lub uzupełniasz kod. Nie możesz jednak zmieniać oryginalnej treści komentarzy z notami autorskimi. Masz natomiast prawo odnotować, że kod został zmodyfikowany - kiedy, przez kogo i w jakim zakresie.

Nie możesz również bez zgody autorów usuwać kodu wyświetlającego stopki komponentów, choć możesz je uzupełnić własną notą. Jeśli życzeniem wydawcy komponentu jest wyświetlanie stopki, a chcesz ją usunąć, możesz się zwrócić do autora pocztą elektroniczną z pytaniem o warunki takiego zabiegu. Zwykle wiąże się to z niewielką odpłatnością.

Również w przypadku, gdy Twoja firma wykorzystuje Joomla! jako podstawę własnych projektów, nie może ani usunąć z wykorzystanych skryptów not prawnych, ani tym bardziej usunąć nazwy Joomla! i zastąpić jej własną nazwą. Na firmę spadają wszystkie obowiązki wynikające z faktu, że Joomla! jest wydany na licencji GNU GPL. A więc, dzieło Waszej firmy musi być udostępnione na licencji GNU GPL, własny kod musi być kodem jawnym, nieszyfrowanym, a klient powinien otrzymać pełną i rzeczową informację w tej mierze, w tym tekst licencji Powszechnej Licencji Publicznej.

Praktyczną konsekwencją takiego rozwiązania, co warto sobie również uzmysłowić, jest prawo swobodnej decyzji klienta w sprawie dalszych losów otrzymanego oprogramowania. Może je odstąpić innym, udostępnić publicznie czy np. powierzyć dalsze prace nad rozwijaniem projektu dowolnemu programiście.

Nie ogranicza to jednak prawa Twojej firmy do licencjonowania na innych warunkach rozszerzeń działających z Joomla!. Opracowanie własnych rozszerzeń jest jedyną drogą ochrony swojego kodu, jeśli firma uznaje taką politykę za słuszną.