logo

Array Drukuj Array  Email

VBA EXCEL - poziom podstawowy

 

CZAS TRWANIA: 15 x 60 minut (3 dni)

CENA CAŁKOWITA: 3000 zł brutto (15 h x 200 zł) / brak limitu osób / koszty dojazdu oraz ewentualnego zakwaterowania ustalane indywidualnie w zależności od miejscowości zleceniodawcy / możliwość negocjacji ceny

FORMA ROZLICZENIA: Umowa o dzieło + rachunek

 

Zakres szkolenia:

1) Krótkie omówienie środowiska VBA w Excelu (klawisz Alt+F11)

 • eksplorator projektu (obiekty Excela, moduły, moduły klasy i formatki)

 • właściwości Name i CodeName arkuszy Excela

 • nazwa projektu i zabezpieczanie

 • ustawienie kolorowania składni (Tools >> Option)

 • uzyskiwanie pomocy >> przegladarka obiektów


2) Zmienne i stałe (zakres i czas „życia”)

 • zmienne lokalne

 • zmienne modułowe

 • zmienne publiczne

 • statyczne

 • typy zmiennych

 • nazewnictwo zmiennych


3) Tablice

 • statyczne:      Dim MyTabl(1 To 7) As Integer

 • dynamiczne: Dim MyTabl() As String, ReDim MyTabl(2 To 5), ReDim Preserve MyTabl(2 To 5)

 • funkcje: LBound(MyTabl) i UBound(MyTabl)


4) Procedury

 • procedury typu Sub, Function i Property

 • zakres procedur : publiczne i prywatne

 • wywoływanie procedur

Narzędzia>>Makro>>Makra — Alt+F8
F5
F8 ( krokowo)
z innych procedur

 • parametry i argumenty (nazwane argumenty)

 • ByRef i ByVal

 • procedury rekurencyjne


5) Funkcje wbudowane

 • interakcyjne -  Msgbox i Inputbox

 • stringowe - Left, Right, Mid Inst. Trim

 • informacyjne IsNumeric (odpowiednik CZY.LICZBA), TypeName, VarType ....

 • daty i czasu


6) Instrukcje sterujące

 • If  .......... Then

 • For...Next >> Exit For

 • Do While (until) >> Exit Do

 • For each

 • Select Case

 • Instrukcje Exit

7) Obsługa błędów

 


6) Instrukcje sterujące

 • If  .......... Then

 • For...Next >> Exit For

 • Do While (until) >> Exit Do

 • For each

 • Select Case

 • Instrukcje Exit

7) Obsługa błędów