logo

Array Drukuj Array  Email

Program do raportowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu wraz z kalkulacją opłat za pobyt

 Program umożliwia generowanie raportów dotyczących czasu pobytu dziecka w przedszkolu wraz z kalkulacją opłat za pobyt. Należy uzupełnić listę dzieci i podać odpowiadające im stawki godzinowe.


Arkusz Dane wejściowe służy do wprowadzania lub importowania danych z raportu z systemu kontrolującego czas pobytu dziecka w przedszkolu.


Na podstawie arkusza Szablon raportu są generowane raporty pobytu dziecka wraz z kalkulacją opłat za ten pobyt. Kwota do zapłaty wyliczana jest w następujący sposób: 5 h jest bezpłatnych, a każda następna rozpoczęta godzina jest płatna zgodnie ze stawką godzinową dziecka podaną w arkuszu Lista dzieci.