logo

Aktualności


Dzisiaj jest: Środa
29 Maja 2024
Imieniny obchodzą
Bogusława, Maksymilian, Maria
Magdalena, Teodor, Teodozja

Do końca roku zostało 217 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Kalkulator

profesjonalny

Drukuj Email

ZAAWANSOWANE VBA

 

 • Formularze
 • Właściwości, metody, zdarzenia
 • Obsługa błędów
 • Niektóre zdarzenia formantów
 • Zdarzenia skoroszytu/arkusza
 • Funkcja
 • Procedura
 • Podprogram
 • FORMULARZE

  1.Formularz - okno lub okno dialogowe. Możemy powiedzieć że formularze są kontenerami dla formantów. Formularz jest obiektem, oznacza to że posiada on właściwości, metody i reaguje na zdarzenia. W edytorze VBA formularz nosi nazwę UserForm.

  2.Formant - obiekt, który można umieścić na formularzu, posiadający własny zestaw rozpoznawalnych właściwości, metod i zdarzeń. Formantów można używać do pobierania i wyświetlania danych oraz wyzwalania procedur obsługi zdarzeń. Większością formantów można operować używając metod. Niektóre formanty są interaktywne (reagują na akcje użytkownika), podczas gdy inne są statyczne (dostępne tylko poprzez kod programu).  Powrót do menu

   

  WŁAŚCIWOŚCI, METODY, ZDARZENIA - podczas tworzenia programów w języku VBA często korzystamy z obiektów. Elementy aplikacji, takie jak np. skoroszyt, wykres, formularz, komórka czy zakres komórek są właśnie obiektami. Obiekt posiada właściwości (properties), metody (methods) i zdarzenia (events).

  1.Właściwość - opatrzony nazwą atrybut obiektu. Właściwości definiują takie cechy obiektu jak rozmiar, kolor i położenie na ekranie a także stan obiektu na przykład to czy jest on aktywny czy nieaktywny.

  2.Metoda - procedura podobna do instrukcji lub funkcji, operująca na konkretnych obiektach.

  3.Zdarzenie - akcja rozpoznawana przez obiekt (taka jak kliknięcie myszą czy naciśnięcie klawisza), dla której można zdefiniować odpowiedź. Zdarzenie może być spowodowane działaniem użytkownika, poleceniem języka Visual Basic lub działaniami systemu. Korzystając z właściwości skojarzonych ze zdarzeniami można ustalić, aby odpowiedzią na zdarzenie było uruchomienie makra, wywołanie funkcji języka Visual Basic lub uruchomienie procedury zdarzenia.  Powrót do menu

   

  OBSŁUGA BŁĘDÓW

  Podczas programowania aplikacji trzeba rozważyć, co ma się stać, gdy wystąpi błąd. Błąd może wystąpić w aplikacji z dwóch powodów:

  1.Po pierwsze, w pewnych warunkach, podczas wykonywania aplikacji zawodzi kod, który w innych warunkach jest prawidłowy.

  2.Po drugie, kod może zawierać błędy logiczne, które sprawiają, że wyniki jego działania są inne od oczekiwanych.

  W VBA podobnie jak w innych językach możemy przechwytywać nietypowe zdarzenia w postaci błędów. Aby „dobrać się” do tych błędów (Errors) należy posłużyć się funkcją CVErr, która zwraca wartość błędu na podstawie jego numeru i tak wyróżnia się błędy:

  •xlErrDiv0

  •xlErrNA

  •xlErrName

  •xlErrNull

  •xlErrRef

  •xlErrNum

  •xlErrValue  Powrót do menu


  NIEKTÓRE ZDARZENIA FORMANTÓW

  Click Jest to chyba najczęściej spotykane zdarzenie. Dla formantu zdarzenie to występuje, gdy na formancie zostanie naciśnięty, a następnie zwolniony (kliknięty) lewy przycisk myszy.

  DblClick Zachodzi kiedy użytkownik dwukrotnie klika formant.

  MouseMove Występuje za każdym razem gdy wskaźnik myszy przesuwa się po formancie.

  MouseDown Zachodzi gdy użytkownik naciska przycisk myszy. Zdarzenia tego możemy użyć jeżeli chcemy rozróżnić który przycisk myszy jest używany.

  MouseUp Zachodzi gdy użytkownik zwalnia przycisk myszy. Zdarzenia tego możemy użyć jeżeli chcemy rozróżnić który przycisk myszy jest używany.

  Change Występuje kiedy zmienia się właściwość Value formantu

  KeyDown Zachodzi gdy użytkownik naciska klawisz w czasie gdy formant ma fokus.

  KeyUp Zachodzi gdy użytkownik zwalnia klawisz w czasie gdy formant ma fokus.

  KeyPress Występuje gdy użytkownik naciska i zwalnia klawisz lub kombinacje klawiszy w czasie gdy formant ma fokus.  Powrót do menu

   

  ZDARZENIA SKOROSZYTU/ARKUSZA

  W kodzie VBA możemy zaprogramować działanie makra aktywowanego określonymi zdarzeniami skoroszytu lub arkusza. Każdy z arkuszy lub skoroszyt ma swój własny moduł - i każdy trzeba oprogramować osobno.

  W zależności od pożądanego efektu jaki chcemy osiągnąć, możemy wybrać jedno z następujących zdarzeń:

  1.Activate - aktywacja

  2.BeforeDoubleClick - po dwukrotnym kliknięciu

  3.BeforeRightClick - po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

  4.Calculate - po przeliczeniu

  5.Change - po zmianie

  6.Deactivate - po deaktywacji

  7.FollowHyperlink - po wybraniu łącza

  8.PrivotTableUpdate - po odświeżeniu tabeli przestawnej

  9.SelectionChange - zmiana zaznaczenia  Powrót do menu

   

  FUNKCJA

  FUNKCJA to procedura deklarowana za pomocą słowa kluczowego Function, natomiast instrukcja End Function kończy procedurę. Funkcja może pobierać argumenty które są do niej przekazywane np. przez procedurę wywołującą. Procedura Function jest podobna do procedury Sub, jednak w przeciwieństwie do podprogramu zwraca wartość np. do procedury która ją wywołała.  Powrót do menu

   

  PROCEDURA

  PROCEDURA - jest to najmniejsza część kodu która posiada własną nazwę, jest to też najmniejsza część kodu którą można uruchomić niezależnie od innych części kodu. Procedura jest bardzo ważną częścią programu ponieważ, aby kod mógł działać należy umieścić go w procedurze. Procedura składa się z instrukcji deklarującej procedurę, linii kodu wykonywanych wewnątrz procedury oraz instrukcji zamykającej.  Powrót do menu

   

  PODPROGRAM

  PODPROGRAM - jest to podstawowy typ procedur języka VBA. Podprogram deklarujemy za pomocą słowa kluczowego Sub nazwa_podprogramu(), instrukcja End Sub zamyka podprogram. Instrukcja deklarująca procedurę kończy się parą nawiasów - można w niej umieszczać parametry podprogramu. Jest to typ procedury, który można uruchomić niezależnie od innych procedur. Procedury tego typu wykonują akcje, lecz nie zwracają wartości. Podprogram może wywołać inną procedurę.  Powrót do menu

   

  Gościmy

  Witrynę przegląda teraz 18 gości 
  346339
  DzisiajDzisiaj84
  WczorajWczoraj105
  W tym tygodniuW tym tygodniu287
  W tym miesiącuW tym miesiącu2833
  Wszystkie wizytyWszystkie wizyty346339
  Twoje IP...100.26.179.41

  excel szkolenia programy makra programowanie specjalista marczak program poziom firma excela podstawowy online excelu zaawansowany 2007 wyszukiwarka zadania zadanie kontakt średniozaawansowany kalkulacją zadań programy w excelu marczak@excel zamówień kurs nagrywanie prezentacja zlecenie współpraca zamówienie programy dla firm szkolenia łódź programy dla przedsiębiorstw specjalista excel paweł marczak specjalista excel specjalista paweł marczak podstawowe transportowych 2007/2010 oprogramowanie zamówienia cennik ofertowania zaawansowane raportowania pobierania raportów program w excelu programy w excelu na zamówienie programy w excelu na zlecenie szkolenie excel szkolenie vba szkolenia excel szkolenia vba szkolenie z excela szkolenie z vba szkolenia z excela szkolenia z vba program w excelu na zamówienie program w excelu na zlecenie szkoleniowe ofertowanie raportowanie transport excel makra makra excel makra w excelu programy excel excel programy transportowe raport oferta dowóz cenniki program excel excel program

  Powered by RafCloud